Να στείλετε μήνυμα
Baoji Lihua Nonferrous Metals Co., Ltd.
Σχετικά με εμάς
Ο επαγγελματικός & αξιόπιστος συνεργάτης σας.
Η Co. μη σιδηρούχων μετάλλων Lihua Baoji, ΕΠΕ καθιερώθηκε το 2006. Η επιχείρηση στηρίζεται στα theadvantages της βιομηχανίας Baoji και της ισχυρής τεχνικής υποστήριξης της. Έχει συμμετεχθεί στο theproduction και τις πωλήσεις των μη σιδηρούχων μετάλλων όπως το τιτάνιο, το ταντάλιο και το νικέλιο για πολλά χρόνια.Το εργοστάσιο καλύπτει έναν τομέα 800 τετραγωνικών μέτρων. Το εργοστάσιο έχει τον ισχυρό τεχνικό εξοπλισμό. Υπάρχουν περισσότερα από 20 σύνολα CNC μηχανών, μηχανών άλεσης και διατρήσεων, ...
Μάθετε Περισσότερα

0

Έτος ίδρυσης

0

Εκατομμύριο+
Ετήσιες πωλήσεις
Κίνα Baoji Lihua Nonferrous Metals Co., Ltd. Υψηλή ποιότητα
Σφραγίδα εμπιστοσύνης, έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας, RoSH και αξιολόγηση της ικανότητας προμηθευτή. Η εταιρεία έχει αυστηρό σύστημα ελέγχου ποιότητας και επαγγελματικό εργαστήριο δοκιμών.
Κίνα Baoji Lihua Nonferrous Metals Co., Ltd. ΑΝΑΠΟΤΑΣΗ
Εσωτερική επαγγελματική ομάδα σχεδιασμού και εργαστήριο προηγμένων μηχανημάτων. Μπορούμε να συνεργαστούμε για την ανάπτυξη των προϊόντων που χρειάζεστε.
Κίνα Baoji Lihua Nonferrous Metals Co., Ltd. ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Προηγμένες αυτόματες μηχανές, αυστηρά σύστημα ελέγχου διαδικασίας. Μπορούμε να κατασκευάσουμε όλα τα ηλεκτρικά τερματικά πέρα από τη ζήτηση σας.
Κίνα Baoji Lihua Nonferrous Metals Co., Ltd. 100% Υπηρεσία
Μεταφορές χύδην και μικρών συσκευασιών, FOB, CIF, DDU και DDP. Ας σας βοηθήσουμε να βρείτε την καλύτερη λύση για όλες τις ανησυχίες σας.

ποιότητας Τυφλή φλάντζα τιτανίου & Σωλήνας τιτανίου κατασκευαστής

Βρείτε τα προϊόντα που καλύπτουν καλύτερα τις απαιτήσεις σας.
Περιπτώσεις & ειδήσεις
Τα πιό πρόσφατα καυτά σημεία.
Influencing Factors And Improving Methods Of Superelasticity Of β Titanium Alloy
The maximum recovery strain (εr) of Ti-Ni alloy can reach 8.0%, showing excellent shape memory effect and superelasticity, and is widely used as bone plates, vascular scaffolds and orthodontic frames. However, when Ti-Ni alloy is implanted into the human body, it can release Ni+ which is sensitizing and carcinogenic, leading to serious health problems. β titanium alloy has good biocompatibility, corrosion resistance and low elastic modulus, and can get better strength and plasticity match after reasonable heat treatment, it is a kind of metal material that can be used for hard tissue replacement. At the same time, reversible thermoelastic martensitic transformation exists in some β titanium alloys, showing certain superelastic and shape memory effects, which further expands its application in the biomedical field. The development of β-titanium alloy which is composed of non-toxic elements and has high elasticity has become a research hotspot of medical titanium alloy in recent years. At present, many β-titanium alloys with superelasticity and shape memory effects at room temperature have been developed, such as Ti-Mo, Ti-Ta, Ti-Zr and Ti-Nb alloys. However, the superelastic recovery of these alloys is small, such as the maximum εr of Ti-(26, 27)Nb (26 and 27 are atomic fractions, if not specially marked, the titanium alloy components involved in this paper are atomic fractions) is only 3.0%, much lower than Ti-Ni alloy. How to further improve the superelasticity of β titanium alloy is an urgent problem to be solved. In this paper, the factors affecting the superelasticity of β titanium alloy are analyzed, and the methods for improving the superelasticity are summarized systematically. Superelasticity 1.1 Reversible stress-induced martensitic transformation of 1β titanium alloys The superelasticity of β titanium alloys is usually caused by reversible stress-induced martensitic transformation, that is, the β phase of the body-centered cubic lattice structure is transformed into the α" phase of the rhombic lattice structure when the strain is loaded. During unloading, the α" phase changes into β phase and the strain recovers. In the superelastic β titanium alloy, the β phase of the body-centered cubic structure is called "austenite" and the α phase of the rhombic structure is called "martensite". The beginning temperature of martensitic phase transition, the end temperature of martensitic phase transition, the beginning temperature of austenite phase transition and the end temperature of austenite phase transition are expressed by Ms, Mf, As and Af, and Af is usually several kelvin to tens of Kelvin higher than Ms. The loading and unloading process of β titanium alloy with stress-induced martensitic transformation is shown in Figure 1. First occurs an elastic deformation of the β phase, which transforms into the α" phase in the form of shear when the load reaches the critical stress (σSIM) required to induce the martensitic phase transition. As the load increases, the martensitic phase transition (β→α") continues until the stress required for the end (or end) of the martensitic phase transition is reached, and then the elastic deformation of the α" phase occurs. When the load further increases beyond the critical stress required for β phase slip (σCSS), the plastic deformation of β phase occurs. During unloading, in addition to the elastic recovery of α" phase and β phase, α"→β phase transition also causes strain recovery. The superelastic or shape memory effect of the alloy depends on the relationship between the phase transition temperature and the test temperature. When Af is slightly lower than the test temperature, the α phase induced by stress during loading undergoes α →β phase transition during unloading, and the strain corresponding to the stress-induced phase transition can completely recover, and the alloy exhibits superelasticity. When the test temperature is between As and Af, a part of α phase is transformed into β phase during unloading, and the strain corresponding to the stress-induced phase transition is recovered, and the alloy exhibits certain superelasticity. If the alloy is further heated above Af, the remaining α" phase is transformed into β phase, the phase transition strain is completely recovered, and the alloy exhibits certain shape memory effect. When the test temperature is lower than As, the stress-induced martensitic transformation strain does not automatically recover at the test temperature, and the alloy does not have superelasticity. However, when the alloy is heated above Af, the phase change strain is completely restored, and the alloy exhibits shape memory effect.
How To Deal With The Surface Defect Reaction Layer Of Titanium Plate And Titanium Rod
 Titanium plate and titanium rod surface reaction layer are the main factors affecting the physical and chemical properties of titanium work parts, before processing, it is necessary to achieve the complete removal of surface pollution layer and defect layer. Physical mechanical polishing of titanium plate and titanium rod surface polishing process:   1, blasting:   The blasting treatment of titanium wire castings is generally better with white and rigid jade spray, and the pressure of blasting is smaller than that of non-precious metals, and is generally controlled below 0.45MPa. Because, when the injection pressure is too high, the sand particles impact the titanium surface to produce a fierce spark, the temperature rise can react with the titanium surface, forming secondary pollution, affecting the surface quality. The time is 15-30 seconds and only the viscous sand on the casting surface is removed, the surface sintering layer and the partial oxidation layer can be removed. The rest of the surface reaction layer structure should be quickly removed by chemical pick-up method.   2, pickly washed:   Acid washing removes the surface reaction layer quickly and completely without contaminating the surface with other elements. HF-HCL system and HF-HNO3 acid wash can be used for titanium acid wash, but HF-HCL acid wash absorbs hydrogen, while HF-HNO3 acid wash absorbs hydrogen, can control the concentration of HNO3 to reduce hydrogen absorption, and can lighten the surface, the general concentration of HF in about 3%-5%, HNO3 concentration of about 15%-30%.  The surface reaction layer of titanium plate and titanium rod can completely remove the surface reaction layer of titanium by the method of acid washing after blasting.   Titanium plate and titanium rod surface reaction layer in addition to physical mechanical polishing, there are two kinds, respectively: 1. chemical polishing, 2. electrolyte polishing.   1, chemical polishing:   When chemical polishing, the purpose of flat polishing is achieved by the redox reaction of metal in the chemical medium. Its advantages are chemical polishing and metal hardness, polishing area and structural shape, where the contact with the polishing liquid are polished, do not need special complex equipment, easy to operate, more suitable for complex structure titanium protrusion bracket polishing. However, the process parameters of chemical polishing are difficult to control, which requires that the righteous teeth can have a good polishing effect without affecting the accuracy of the teeth. A better titanium chemical polishing solution is HF and HNO3 according to a certain proportion of preparation, HF is a reducing agent, can dissolve titanium, play a leveling effect, concentration of 10%, HNO3 oxidation effect, to prevent excessive dissolution of titanium and hydrogen absorption, at the same time can produce a bright effect. Titanium polishing liquid requires high concentration, low temperature, short polishing time (1 to 2min).   2, electrolyte polishing:   Also known as electrochemical polishing or anode dissolved polishing, due to the low conductivity of titanium alloy tube, oxidation performance is very strong, the use of hydro-acid electrolytes such as HF-H3PO4, HF-H2SO4 electrolytes on titanium can hardly polish, after the application of external voltage, titanium anode immediately oxidation, and the anode dissolving can not be carried out. However, the use of waterless chloride electrolyte at low voltage, titanium has a good polishing effect, small test pieces can get mirror polishing, but for complex repair can not achieve the purpose of full polishing, perhaps by changing the cathode shape and additional cathode method can solve this problem, still need to be further studied.
Πλεονεκτήματα και εφαρμογές της πλάκας ανόδου τιτανίου
Τα πλεονεκτήματα και οι εφαρμογές διαφόρων πλακών ανόδου τιτανίου: πλακέτα ανόδου ρουθηνίου-τιτανίου, πλακέτα ανόδου ρουθηνίου-ιρίδιου-τιτανίου, πλακέτα ανόδου τανταλίου-ιρίδιου-τιτανίουΠλάκα ανόδου ιριδίου-χάλυβα από τιτάνιο. 1, πλάκα ανόδου ρουθηνίου-τιτανίου Τα πλεονεκτήματα του προϊόντος: υψηλή απόδοση ρεύματος (περιβάλλον εξελίξεως χλωρίου ή οξυγόνου), εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση, μακρά διάρκεια ζωής των ηλεκτροδίων,οι προδιαγραφές και τα μεγέθη των ηλεκτροδίων μπορούν να σχεδιαστούν σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη, το υπόστρωμα ηλεκτροδίου μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί πολλές φορές, χωρίς ρύπανση του μέσου. Πεδία εφαρμογής: βιομηχανία χλωριού-αλκαλίου, βιομηχανία υποχλωριούχου νατρίου, βιομηχανία επεξεργασίας λυμάτων, απολύμανση γλυκού νερού 2, πλακέτα ανόδου ρουθηνίου-ιρίδιου τιτανίου Πλεονεκτήματα: Το μέγεθος του άνοδου είναι σταθερό, η απόσταση μεταξύ των ηλεκτροδίων δεν αλλάζει κατά τη διάρκεια της ηλεκτρολυτικής διαδικασίας,που μπορεί να διασφαλίσει ότι η ηλεκτρολυτική λειτουργία πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση σταθερής τάσης δεξαμενήςΗ χαμηλή τάση λειτουργίας, η μικρή κατανάλωση ενέργειας, η κατανάλωση μπορεί να μειωθεί κατά περίπου 20%.και τα μεταλλικά άνοδα είναι ανθεκτικά στη διάβρωση από χλώριο και αλκαλία στη βιομηχανία παραγωγής αερίου χλωρίου με μέθοδο διαφράγματοςΜπορεί να ξεπεράσει το πρόβλημα της διάλυσης του ανόδου γραφίτη και του ανόδου μολύβδου, να αποφύγει τη ρύπανση των προϊόντων ηλεκτρολύτη και καθοδίου και να βελτιώσει την ποιότητα των προϊόντων.Μπορεί να βελτιώσει την πυκνότητα του ρεύματος. Για παράδειγμα, στην παραγωγή χλωρο-αλκαλίου με μέθοδο διαφράγματος, η τωρινή πυκνότητα του ηλεκτροδίου γραφίτη είναι 8A/M2, η ανόδου τιτανίου μπορεί να πολλαπλασιαστεί σε 17A/M2.στην περίπτωση της ίδιας ηλεκτρολυτικής μονάδας και ηλεκτρολύτη, η απόδοση μπορεί να διπλασιαστεί. ισχυρή αντοχή στη διάβρωση, μπορεί να λειτουργήσει σε πολλά διαβρωτικά, έχουν ειδικές απαιτήσεις ηλεκτρολυτικών μέσων.Το πρόβλημα του μικρού κυκλώματος μετά την παραμόρφωση του μολύβδου μπορεί να αποφευχθείΤο τιτάνιο μήτρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα. Πεδία εφαρμογής: βιομηχανία χλωρίου-αλκαλίου, παραγωγή διοξειδίου του χλωρίου, βιομηχανία χλωριούχων, βιομηχανία υποχλωριούχων, παραγωγή περχλωριούχων, επεξεργασία λυμάτων νοσοκομείων, παραγωγή περσουλφάτων,απολύμανση σκευών τροφίμων, παραγωγή ιονισμένου νερού 3Πλάκα ανόδου ιριδίου από τιτάνιο, ταντάλιο Πλεονεκτήματα: Το μέταλλο εξάγεται με ηλεκτρόλυση σε διάλυμα θειικού οξέος, το οξυγόνο καταρρέει στην άνοδο και η επιλογή του κατάλληλου υλικού άνοδος είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα.Το ηλεκτρόδιο τιτανίου επικαλυμμένο με σειρά ταντάλου έχει χαμηλό υπερδυναμικό οξυγόνου και δεν διαβρώνεται από ηλεκτρολύτηΟι επικαλύψεις οξειδίου του ιριδίου παρουσιάζουν εξαιρετική ηλεκτρολυτική αντοχή. Η χρήση ηλεκτροδίων κράματος με βάση τον μόλυβδο στην ηλεκτρολυτική παραγωγή (που περιέχουν Sb6% ~ 15%, ή περιέχουν Ag1%), η μολυβδένια άνοδος θα διαλυθεί, θα καταναλώσει το υλικό του άνοδου, θα επηρεάσει τη διάρκεια ζωής του άνοδου,και ο μόλυβδος που διαλύεται στο διάλυμα θα καταρρεύσει στην κάθοδο για να αυξήσει τις προσμείξεις μόλυβδου στο μέταλλοΤο αρχικό δυναμικό ανόδου ήταν 1,48V, και 1000 ώρες αργότερα, η ανάλυση της ανόδου ήταν 1,48V.Ανέβηκε στα δύο..0V, και η άνοδος είχε πασιβιωθεί. Εφαρμογές: ηλεκτρολυτική παραγωγή μη σιδηρουργικών μετάλλων, απολύμανση σκευών τροφίμων, ηλεκτρολυτική παραγωγή καταλύτη ασημιού, βαφή και τελική επεξεργασία λυμάτων από εργοστάσια μαλλιού,Ηλεκτρολύση κατασκευής χαλκού, γαλβανισμένη πλάκα χάλυβα, χρωματοποίηση, ηλεκτρολυτική ανάκτηση υδραργύρου από οξείδωση, χρωματοποίηση ροδίου, χρωματοποίηση παλλαδίου, χρυσοποίηση, ηλεκτρόλυση νερού, ηλεκτρόλυση τήξης αλατιού,παραγωγή μπαταριών, προστασία των καθοδίων, παραγωγή ιονισμένου νερού, κυκλώματα εκτύπωσης, 4, ιρίδιο, κασσίτερο, τιτάνιο, πλάκα ανόδου Πλεονεκτήματα του προϊόντος: υψηλή απόδοση ρεύματος (σε περιβάλλον εξελίξεως χλωρίου ή οξυγόνου), εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση, μακρά διάρκεια ζωής του ηλεκτρόδου,το μέγεθος του ηλεκτρόδου μπορεί να σχεδιαστεί σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη, το υπόστρωμα ηλεκτροδίου μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί πολλές φορές, χωρίς ρύπανση του μέσου. Πεδία εφαρμογής: βιομηχανία χλωριού-αλκαλίου, βιομηχανία χαλκού, βιομηχανία χαλκού, βιομηχανική επεξεργασία λυμάτων, παραγωγή ιονισμένου νερού,Οργανική ηλεκτροχημική επεξεργασία και οργανική ηλεκτροχημική σύνθεση, αέριο επεξεργασίας ηλεκτρολυτικού καθαρισμού, αφαλάτωση θαλασσινού νερού, κύκλος αναγέννησης οξειδωτικών.

2020

11/11

Εφαρμογή του κράματος τιτανίου σε διαστημικό πύραυλο
Η ανάπτυξη κινητήρων υψηλής αναλογίας ώθησης-βαρύτητας για προηγμένα προϊόντα αεροδιαστημικής πυραυλικής τεχνολογίας απαιτεί τη χρήση κράματος τιτανίου με υψηλότερη αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες και πλαστικότητα.Για το λόγο αυτό, το Ινστιτούτο Μεταλλικών Ερευνών της ρωσικής εταιρείας μετοχών "Composite Materials" διεξάγει τον κύκλο προσδιορισμού της διαδικασίας του κράματος BT6c για αυτό το έργο.Αυτό το κράμα χρησιμοποιείται για την παραγωγή φ600mm σφυρηλατημάτων με θέρμανση με θερμοκρασίες λειτουργίας έως -200°CΣήμερα διερευνούμε τρόπους για να μειώσουμε τη θερμοκρασία λειτουργίας του κράματος σε 253'C,Με εξαίρεση την παραγωγή μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή οχημάτων με κινητήραΗ διαδικασία αυτή μπορεί να διασφαλίσει ότι όλα τα μέρη του σκελετού έχουν ομοιόμορφη λεπτή κρυσταλλική δομή, και να κάνει ολόκληρη την απόδοση του σκελετού ισοτρόπη.Το πυκνό κενό παρασκευάστηκε από σωματίδια κράματος BT6c μετά από θερμή ισοστατική πίεση στην ζώνη α+β + μονοστασιακή ψήσιμοΗ αντοχή ήταν 100 MPa υψηλότερη από εκείνη του κράματος BT5-1KT και η απόδοση κατά της κόπωσης ήταν υψηλότερη. Τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα κράματα τιτανίου σε διαστημικούς πυραύλους είναι τα διφορα κράματα BT6c, BTl4, BT3-1, BT23, BTl6, BT9 (BT8), τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως σε καταστάσεις ενίσχυσης θερμικής επεξεργασίας.Το κράμα BT6c μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συσσωρευτές, αλλά το κράμα χρησιμοποιείται κυρίως στην κατάσταση θερμικής επεξεργασίας σb = 1050MPa - 1100MPa. Παρόμοιες εφαρμογές περιλαμβάνουν κράματα BTl4 σb = 1100MPa ~ 1150MPa.Το σβ≥900MPa σβ≥900MPa σιδηρουργικού κράματος BTl4 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σωληνωτή δέσμη με διάμετρο 80 mm έως 120 mm.Χρησιμοποιείται επίσης στην κατασκευή συσσωρευτών που λειτουργούν στους -196 °C.   Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί η διαδικασία ισοθερμικής τυποποίησης του κράματος BT23 με εξωτερική διάμετρο έως 350 mm ημισφαίρια.η διαδικασία αυτή μπορεί να μειώσει τη μάζα του τμήματος τυποποίησης από 36 kg σε 8.5kg, το πάχος του τοίχου από 22 mm έως 10 mm, και το ποσοστό χρήσης του μετάλλου από 0,15 έως 0.64. Συχνά χρησιμοποιούνται σε διαστημικούς πύραυλους είναι βύσματα από κράμα BT5, BT20, με μάζα έως 100 kg. Αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε ένα κράμα χυτού τιτανίου (Ti-6A1-20Zr-2Mo) με αντοχή 1050MPa-1100mpa,και προκύπτει χύτευμα 200 kgΜετά την επεξεργασία, η απόδοση των χυμάτων αυξάνεται από 70% σε 92%, η επιμήκυνση των χυμάτων αυξάνεται κατά 30%,η αντοχή σε κρούση αυξάνεται κατά 50% ~ 150%Χρησιμοποιούνται επίσης κράματα τιτανίου-νικελίου με αποτελέσματα "μνήμης σχήματος".και αποσβεστήρες για αεροδιαστημικά συστήματαΤο χαμηλής θερμοκρασίας κράμα THlk με θερμοκρασία ανάκτησης σχήματος 80 °C μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή συνδέσμων για σωλήνες και εξοπλισμό σε διάφορα υδραυλικά συστήματα και συστήματα ενέργειας.Σήμερα, μελετούνται κράματα με βάση διαμεταλλικές ενώσεις Ti-Al. Το κράμα έχει έναν μοναδικό συνδυασμό ιδιοτήτων, υψηλής θερμικής αντοχής και ελαστικού μοδίου, και χαμηλής πυκνότητας,Κάνει αυτά τα κράματα τα πιο ελπιδοφόρα κράματα για τη νέα γενιά διαστημικών πυραύλων.Η κοινή εταιρεία έρευνας και παραγωγής "Composite Materials" αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο εξοπλισμό διαδικασίας για την κατασκευή τεμαχίων με αυτά τα υλικά, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού τήξης,εξοπλισμός παραγωγής σωματιδίων, εξοπλισμός ισοθερμικής παραμόρφωσης κλπ.

2018

05/15

Εφαρμογή τιτανίου και κράματος τιτανίου στα πλοία
Ειδικότερα, έχει εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση σε ατμόσφαιρες με χλωρίδια, όπως το θαλάσσιο νερό και οι ωκεανοί.Η εφαρμογή υλικού τιτανίου σε πλοία μπορεί να μειώσει το κόστος συντήρησης και το κόστος κύκλου ζωής των πλοίωνΤο υλικό αυτό είναι ιδανικό για τη ναυπηγική βιομηχανία. Οι κύριες εφαρμογές του τιτανίου και των κραμάτων του στον τομέα των πλοίων είναι: περίβλημα πίεσης, δομή κύτους, αγωγός, βαλβίδα κλπ.Συσκευές, κινητήρες, ανταλλακτές θερμότητας, ψύκτες/συμπιεστήρες, ανιχνευτές σόναρ κλπ. Το κράμα τιτανίου για τη ναυτιλιακή βιομηχανία άρχισε τη δεκαετία του 1960, οι σημερινές Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Ιαπωνία, οι χώρες της Κίνας, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία χρησιμοποιούνται ευρέως.Σε σύγκριση με τις ξένες χώρες, το πλοίο μας κράμα τιτανίου Υπάρχει ακόμα ένα μεγάλο κενό στην εφαρμογή: το μέρος εφαρμογής είναι μικρό, η ποσότητα είναι μικρή,Το τιτάνιο που χρησιμοποιείται στο εξωτερικό φτάνει το 13%, και η Κίνα εφαρμόζεται μόνο σε ορισμένα σποραδικά μέρη, το ποσοστό είναι μικρότερο από 1%.Περιορισμένη από την ικανότητα του εξοπλισμού, η παραγωγή των ποικιλιών, οι προδιαγραφές είναι περιορισμένες, "δράκος" απαιτείται κράμα τιτανίου μπορεί να εισαχθεί μόνο από τη Ρωσία.Οι σχετικές προδιαγραφές υλικού κράματος τιτανίου είναι:Οι διαδικασίες προετοιμασίας του κράματος τιτανίου που χρησιμοποιούνται είναι: διαδικασία χύτευσης, διαδικασία σφυρηλάτησης, διαδικασία συγκόλλησης, διαδικασία ψυχρής σχηματισμού, διαδικασία θερμής σχηματισμού,διαδικασία θερμικής επεξεργασίας, μηχανική επεξεργασία, επεξεργασία επιφάνειας, διαφορετική επεξεργασία μεμονωμένων μετάλλων. Σε σύγκριση με τα αεροπορικά υλικά, το μέγεθος του προϊόντος και το μοναδικό βάρος των θαλάσσιων υλικών είναι μεγαλύτερο.η χρήση επαγγελματικής χημικής παραγωγής, ο εξοπλισμός παραγωγής και η ικανότητα είναι περιορισμένη, τα προϊόντα τιτανίου μέγεθος προϊόντος δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των πλοίων, πολλοί τύποι των κατασκευαστών τιτανίου δεν μπορούν να παρέχουν, όπως πλάκες ευρείας και παχιάς,Μεγάλο διαμετρικό αδιάβροχο σωλήναΑν η εξειδικευμένη μονάδα παραγωγής είναι πλήρως εξοπλισμένη με τον εξοπλισμό παραγωγής που απαιτείται για τα υλικά τιτανίου για πλοία,Θα αυξήσει σημαντικά το κόστος των προϊόντων., η οποία δεν ευνοεί την προώθηση και την εφαρμογή του τιτανίου και των κράματος τιτανίου στη ναυπηγική βιομηχανία.

2021

09/22